KLACHTENREGELING

u kunt uw klacht telefonisch, schriftelijk, per fax of e-mail aan ons mededelen.
Wij berichten u binnen drie dagen over de ontvangst van de klacht en nemen de klacht direct in behandeling.
Afhandeling zal binnen 14 dagen plaatsvinden.

 

  • Bij een geschil is er een mogelijkheid van bemiddeling door de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info . Leidt de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat dan kan het geschil worden voorgelegd aan  Geschillencommissie Webshop van de SGC (www.sgc.nl).
  • De consument kan eventuele klachten via het klachtenformulier op de contactpagina kenbaar maken aan de Stichting Webshop Keurmerk. Klachten worden direct in behandeling genomen.