Privacy verklaring

 
 


Het Prinsenhof respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Het Prinsenhof zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de weg uw bestelling.

Dit is de website van: Het Prinsenhof
Ons vestigingsadres is: Samsonweg 48 1521 RM Wormerveer
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 56101333
Ons B.T.W.-nummer is: NL 188443824B01

ASN gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres, dit gebeurt pas op het moment dat u een bestelling plaatst, dan registreert u zich met uw e-mail adres.

Deze informatie wordt gebruikt om u te informeren over de bestelstatus.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. De informatie wordt opgeslagen op een Secure Server.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) Wij gebruiken de cookies om u te informeren over de bestelstatus.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
•  Per email: info@hetprinsenhof.nl
•  Per telefoon: 075-6403541
•  Per fax: 075-6401141
•  Per brief: Het Prinsenhof, Samsonweg 48, 1521 RM te Wormerveer.

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. U kunt de gegevens ook zelf veranderen. Ook heeft de consument het recht om zijn persoonsgegevens te verwijderen.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons, op het hierboven vermelde adres.